Tüm esmâ-i ilâhîyye Allâh ismi altında câmîdir

Tüm esmâ-i ilâhîyye Allâh ismi altında câmîdir. Secde edilen yer (mescîd) İseviyet Mertebesidir (fenâfillah), câmî Muhammedîyet mertebesidir. Allâh isminin zuhur yeri (mazharı) İnsân-ı Kâmildir. İnsân-ı Kâmilin en kemâllisi efendimizdir (sav). Bu yönden efendimiz (sav) Cevâmî-ul Kelîm’dir (tüm kelimelere câmi: sıfat ve isimlere). Yani bütün isimlerin zuhur yeridir. Onun dışındakilere Kâmil İnsan demeliyiz. Aslî İnsân-ı Kâmil birey olarak Hz. Muhammed zuhur yeridir. 

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s.)