Ulûhîyyet ağacı

Yaklaşmayın dediği; Ulûhîyyet ağacıdır. Bir dalı nefsâniyyet, bir dalı rahmâniyyettir. 
Süfli olana Rahmâniyyet dalı, Hakkâni olana Nefsâniyyet dalı yasaktır. 
Nefsâniyyet dalındaki yiyecekler beşeriyyet yemişidir, tatmaları nefsâni duygularını artırdı. Onlarla, Âdem as.ın daha önce bâtınlarında olan (cinlerin) Aziz, Cebbâr, Mütekebbir isimlerinin çıkmasına sebep oldular.

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)