Bizim Hızırımız da, hâzırımız da, şâhidimiz de, bâtınımız da, zâhirimiz de, Muhammed (a.s) 'dır

Cenâb-ı Hakk'ın Hızır (a.s) a kendi indinden verdiğini belirttiği ilim; Muhammediyyet mertebesiyle ilgili olan ve o kemâlde olan ilim değil, Museviyyet mertebesi ile ilgili ve o kemâlde olan ilimdir. Çünkü İseviyyet dahi gelmediğinden, o ilimler yeryüzünde yoktu. Hızır (a.s), Musa (a.s) düzeyinde olan ve O'nun bâtını olan ilmi getirdi. Bu ilmin zâhiri Musa (a.s), bâtını Hızır (a.s)'dadır. Muhammediyyet mertebesinde ise buna ihtiyaç kalmıyor, çünkü bizim Hızırımız da, hâzırımız da, şâhidimiz de, bâtınımız da, zâhirimiz de, Muhammed (a.s) 'dır. Yani Muhammediyyet mertebesinde olan bizler için başka bir makama, mertebeye, lisâna gerek kalmıyor.
 
 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)