Müşahede ehli olmak

Ademin toprak olan cüz-ü mümit ismini, ilim hayat sahibi diri etmiştir.
 Müşahede ehli olmak; Hakkın Hayy ismi ile diri olmaktır.
 Yani, bütün mevcudatın Hakkın varlığından başka varlığı olmadığını bilmektir.
 Bu bilgiye marifetullah-hikmetullah derler.
 En’am (6/122): “Hem bir adam ölü iken biz onu diriltmişiz ve kendisine bir nur vermişiz, 
 insanlar içinde onunla yürüyor” (Ölü hükmünde iken, ilim nuru, Hayy vermişizdir) 
 Ab-ı hayat, dışarıda değildir, İnsan-ı Kamil ağacındadır..

 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)
 22.05.2013 Mesnevi-i Şerif Şerhi Sohbetleri