Dergâhı pire ihsana geldim

Mecnûn olalı Leylâyı hüsne;
 Deşti cûnûnda cevlâna geldim; 
 Geçtim cihandan bu cismü candan; 
 Canana canım kurbana geldim;
 Zülfün teline bağlandı ruhum;
 Zinnan kırdım imâna geldim;
 Dil yâresine derman ararken;
 Buldum tabibim lokmana geldim; 
 Yüzün görünce ey şemsi tâbân; 
 Aklım yitirdim divâna geldim; 
 Hazmi Fakirin kuldur kapunda; 
 Dergâhı pire ihsana geldim
 Hazmi Tura (k.s)