Fakire zekat vermek

Fakire zekat vermek: 
 Ben fakr'ım diyene zekat verilir. 
 İlmi manada; önce kişinin fakrını -muhtaçlığını- farketmesi gerekir, ve ona Allah'ın zati zekatı (tezkiye) verilir. 
 En temiz ilim; efal-beşer ilmi değil, zati ilimdir. Fakr'lara bu ilim verilir. 
 Efendimiz (sav) fakr-ı hakiki ile iftihar eder. Bu, para fakirliği değildir. Hakk'ın varlığına muhtaç olduğunu ilmen, halen ve zevken bilir. Zahir ehli sadece ilmen bilir, ilmi yakınlıktır. İlmen ve halen biliyor, zevken bilmiyor ise, hayrette değildir. Buradaki zevken: birşeye nüfuz edip oranın mutmain huzuru, huşudur.
 
 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s.)