Kaza ve takdir olunan geri çevrilemez

Kaza ve takdir olunan geri çevrilemez. Arifin ayak kayması basiret iledir (Ayan-ı sabitesinde olması iledir, hükmüne uyaraktır). Bir an önce tahakkukunu ister ki tövbe ve istiğfar etsin. Günah işlemesi de hakkın emriyledir, kaderi gereğidir gerçek arifin, nefsinin hazzı ile değil. İstiğfar da derecesinin yükselmesini sağlar. Avamın ayak kayması nefsanidir, günahını artırır.
 
 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)