Nefs-i Sâfiyye

Sonradan (ârız) olanları terk etmekle nefs “sâfiyye” olur. (Hakkın indinde olduğu şeklindeki hali)
Nefs-i Sâfiyye’ye gelindiğinde mevt-i ihtiyari oluyor. "Ölmeden evvel ölünüz": Kendi nefslerinden ölenler, Hakkın varlığı ile dirilirler ki, işte bu gerçek yaşamdır, ondan sonra artık o kimseler ölmezler. 
 
 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)