Kandil ve Bayramlar

Ramazan bayramının 1. gününün sabahında bayram namazı vardır, bu namaz 2 rekattır ve her rekatinde 9 tekbir vardır. 
 (2 rekat olması bu hakikatlerin zahir ve batın yaşanmasıdır) 
 Tekbirlerin "9+9=18" olması, on sekiz bin alemin seyrinin ifadesi içindir. Kişi, Ramazan bayramı ile birlikle bu alemleri seyretmiş olduğunu belirtmiş
 olmaktadır. Eğer bayram namazı farz olmuş olsaydı, bütün müslümanlardan bu “seyri sülük” (hakk’a yolculuk) istenmiş olacaktı. İşte Ramazan bayramına ulaşan kişi, seyrini tamamlamış, Cemal-i İlahiyi müşahede etmiş ve Cemal tecellisi içerisinde hayatını sürdürür hale gelmiş olmaktadır. 
 Ramazan bayramı, Cemal tecellisi, Kurban bayramı ise Celal tecellisidir. Biri yumuşak; biri sert zuhurludur, kanlı bıçaklıdır. 
 Senenin 7 ayı “ettur-u seb’a” (yedi mertebe nefis turu), üç aylar “ef’al, esma, sıfat” mertebeleri, iki bayram arası ise Zat ve İnsan-ı Kamil mertebelerinin karşılığı olan yaşam sürelerinin ifadeleridir. 
 Ramazan bayramının birinci günü ilmel yakıyn, ikinci günü aynel yakıyn, üçüncü günü ise Hakk’al yakıyn olarak müşahede edilmesinin ifadesidir. 
 - Regaib gecesi ifadesiyle, seyr’ine başlayan derviş yani “manevi yolcu”, 
 - Mevlüd gecesi ifadesiyle gönül evladını faaliyete geçirir, 
 - daha sonra beratını alır,
 - daha sonra Mi’racını yapar, 
 - daha sonra kadri’ni yaşar, 
 - daha sonra da “şükür” Ramazan bayramını yapar. 
 
 Mübarek Geceler ve Bayramlar Kitabı
 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)