AKIL-FİKİR-HAYAL-VEHİM-MUSAVVİRE-ZEKA-HAFIZA-FİİL

Kimliğimizin ilk ismi nefstir. Nefs, o kimsenin zatıdır. Nefsin kumandanı akıldır. Aklın yardımcısı (istişare edicisi) fikirdir. Fikir, istişareyi hayale intikal ettirmektedir. Hayal, bu fikri geliştirmekte derinleştirmektedir. Vehim; acaba’lar, nitelikler, nicelikler üretmektedir. Vehim yönlendiriyorsa, musavvire’ye (tasvir edilen, şekillendirilen) aktarmaktadır. Oradan zekâya aktarılır. Zeka, tezkiye etmeye çalışır (kontrol etmeye, temize çıkarmaya) ve hafızaya (kayıt, muhafaza etme, ezberleme) aktarır. Ve faaliyete geçecek hale gelmiş olur. Kararsızlık halinde musavvirede kalmış oluyoruz. 
 Yani nefsimizin faaliyeti bunlar iledir: 
 AKIL-FİKİR-HAYAL-VEHİM-MUSAVVİRE-ZEKA-HAFIZA-FİİL.
 
 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)