Tevbe ve istiğfâr

Kabz kalbinde kökleştikçe, günah işleme felaketi ortaya çıkar.
Tevbe ve istiğfâr ile kabzı gider. 
Bast’ına şükür ve hamd suyu ver ki mânâ kökü kuvvetlensin.

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)