Sur’a üfürülmesi; (Nefha-i ilahi)

Sur’a üfürülmesi; (Nefha-i ilahi) 
Üfleyici “Ve nefahtü fi min ruhi” üfleyecek, hayat bulacak ve nefsi emmare oradan çıkarılacak, nefsani güçler Kahhar Cabbar Mütekebbir’e gidecek. 
Ayette “üfürülmüştür” diyor, üfürülecektir demiyor. Bizden önce bu oyun oynandı çünkü. 
Bizden sonra da oynanacak.

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)