İnsan-ı kamil

İnsân-ı Kâmil'in perdesi kendisidir. 
Herkese sûreti görünür, ama kendi bedeni kendine perde değildir. 
(Kişinin evinin perdesi dışarıdan perdedir, içindekilere perde değildir) 
Nâkıs olanın perdesi kendi kendine perdedir. O halde perde maddi değil ilmi mânâdadır.

 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)