El Hallak

Ceal: zuhûra gelmesini murâd etmesidir, yaratma değildir.
Ağaç, çekirdeğin içinde cem haldedir (icmaldedir).
Çekirdeğin zâtı, ahadiyyet üzeredir, çekirdeğin üzerinde tüm esmâ-i ilahîyye vardır. (Herşeyde herşey var; tüm sıfat, zât, esmâ, fiil mertebeleri ve esmâ-i ilahîyyenin tümü)
Tohum, çekirdek ekilmesi Rezzâk isminden, açılımı da Rahmân isminden oluyor.
Cemre: Rezzak hakikatinden, hububatlara Cem olarak verilen bir ‘Kün’ (Ol) emridir.. Bütün mevcûdâttaki hayata geçecek olan şeyleri uyarıyor. Bu, madenî rûhun uyanmaya başlamasıdır.
Elem neşrah --> çekirdek kendini yarıp feda ediyor, zâhîr hayata gelmeye -görünmeye başlıyor. İçindeki sırrını (programını) ortaya çıkarmaya başlıyor.

 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki k.s.