A'RÂF 7/204

A'RÂF 7/204: "Ve izâ kuriel kur’ânu festemiû lehu ve ensıtû leallekum turhamûn" 
(Kur'an okunduğu zaman, hemen onu dinleyin ve susun! Umulur ki rahmete erdirilirsiniz)

Çünkü Zât tecellisi olduğu için, bütün efâl- esmâ- sıfat tecellilerini bir tarafa bırakın, nerden kimde ne şekilde geliyorsa gelsin.. 
Merhamet olunma da iki yönlü; biri hürmet ettiğin için merhamet olunmandır, daha mühimi de onda olan emirleri nehiyleri 
hakikatleri idrak ettiğin için zaten merhamet olunuyorsun. Yani bu merhamet sana kendinden geliyor, dışarıdan değil.

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki k.s.