Skip to Content

Bilindiği gibi İslâmın ana kaynakları dört tanedir. Bunlar Kitap, Sünnet, icma ve kıyastır. Bunlara biz “Edille-i Şeriyye” diyoruz. Sünnet, Kitap’tan (Kur’ân-ı Kerîm’den) sonra İslâm dininin en önemli ikinci kaynağıdır. Sünnet Hazret-i Peygamber aleyhisselâtü vesselâm söz ve davranışlarıdır. Bunu dikkate alınca, açıkça görülmektedir ki Kur’ân’ı bize bütün yönleriyle tanıtan, dinin emirlerini bize uygulamalı bir şekilde öğreten şüphesiz Peygamberimiz aleyhisselâtü vesselâmdır. Sünnet, Kur’ân-ı Kerîm hükümlerini açıklayan ve uygulamalı olarak gösteren bir özelliğe sahiptir. Kur’ân-ı Kerîm’in hükümlerine aykırı, ona ters düşecek hiçbir hüküm ve uygulama katiyen ortaya koymaz. Bu hususta âyet-i kerîme’de Allahü Teâlâ Hazretleri şöyle buyurmaktadır: “Peygamber size neyi verirse onu alınız, sizi neden yasaklarsa ondan vazgeçiniz .” (Haşr: 7)devamı--->

ŞİFA TEFSİRİ

 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_submit' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_submit' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/menu.inc on line 454.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/menu.inc on line 454.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/menu.inc on line 454.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/menu.inc on line 454.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/menu.inc on line 454.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/menu.inc on line 454.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/menu.inc on line 454.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'poormanscron_run_cron_check_access' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/menu.inc on line 454.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_breadcrumb' not found or invalid function name in /home/content/50/11428450/html/kutuphane/includes/theme.inc on line 669.

Kur’an-ı Kerim Şifa Tefsiri

Mahmut Topbaş

GİRİŞ

FATİHA SURESİ

BAKARA SURESİ

ALİ İMRAN SURESİ

MAİDE SURESİ

EN'AM SURESİ

A'RAF SURESİ

ENFAL SURESİ

TEVBE SÜRESİ

YUNUS SURESİ

HUD SURESİ

YUSUF SÛRESİ

RAD SURESİ

İBRAHİM SURESİ

HİCR SURESİ

NAHL SURESİ

İSRA SURESİ

KEHF SURESİ

MERYEM SURESİ

TAHA SURESİ

ENBİYA SURESİ

HACC SURESİ

MÜ'MİNUN SURESİ

NUR SURESİ

FURKAN SURESİ

ŞUARA SURESİ

NEML SURESİ

KASAS SURESİ

ANKEBUT SURESİ

RUM SURESİ

LOKMAN SURESİ

SECDE SURESİ

AHZAB SURESİ

SEBE SURESİ

FÂTIR SURESİ

YA-SİN SURESİ

SAFFAT SURESİ

SÂD SURESİ

ZÜMER SURESİ

MU'MİN SURESİ

FUSSİLET SÛRESİ

ŞÛRA SURESİ

ZUHRUF SÛRESİ

DUHAN SURESİ

CASİYE SURESİ

AHKAF SURESİ

MUHAMMED SURESİ

FETİH SÛRESİ

HUCURAT SÛRESİ

KAF SÛRESİ

ZARİYAT SURESİ

TÛR SÛRESİ

NECM SURESİ

KAMER SÛRESİ

RAHMAN SÛRESİ

VAKIA SÛRESİ

HADİD SÛRESİ

MÜCADELE SÛRESİ

HAŞR SÛRESİ

MÜMTAHINE SÛRESİ

SAFF SÛRESİ

CUMA SURESİ

MÜNÂFİKUN SÛRESİ

TEGÂBUN SÛRESİ

TALÂK SÛRESİ

TAHRiM SURESİ

MÜLK SURESİ

KALEM SURESİ

HAKKA SURESİ

MEARİC SURESİ

NUH SURESİ

CİNN SÛRESİ

MÜZZEMMİL SÛRESİ

MÜDDESSİR SURESİ

KIYAMET SÛRESİ

İNSAN SÛRESİ

MÜRSELÂT SÛRESİ

NEBE SURESİ

NÂZİÂT SÛRESİ

ABESE SURESİ

TEKVİR SURESİ

İNFİTAR SURESİ

MUTAFFİFÎN SÛRESİ

İNŞİKAK SÛRESİ

BURÛC SURESİ

TARIK SÛRESİ

A'LÂ SÛRESİ

FECR SÛRESİ

BELED SÛRESİ

ŞEMS SURESİ

LEYL SÛRESİ

DUHA SURESİ

ÎNŞİRÂH SÛRESİ

TİN SURESİ

ALÂK SURESİ

KADR SURESİ

BEYYİNE SÛRESİ

ZİLZÂL SÛRESİ

ÂDİYÂT SÛRESİ

KÂRİA SÛRESİ

TEKASÜR SÛRESİ

ASR SÛRESİ

HÜMEZE SÛRESİ

FİL SURESİ

KUREYŞ SÛRESİ

MAUN SURESİ

KEVSER SÛRESİ

KAFİRÛN SÛRESİ

NASR SÛRESİ

TEBBET SÛRESİ

İHLÂS SÛRESİ

FELAK SURESİ

NAS SURESİ

Kaynak:Anket

SİTEMİZİN İÇERİĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCENİZ NEDİR?: