Necdet Ardıç Uşşaki

"Terzi Baba kimdir?" sorusuna cevap aramak, onu daha iyi ve çok yönlü tanıyıp bilmek, hayat akışını ve felsefesini öğrenebilmemiz için sizleri yaşadığımız zamanın biraz gerilerine doğru götürmek istiyorum.
Tarih: 15 Aralık 1938

Mehmet Nusret Tura Uşşaki

Babası kolağası İsmail Efendi, annesi Şahinde hanımdır. Babasının ailesi
Bulgaristan‟ın Kızanlık bölgesinden, buradaki düzenlerinin bozulması sebebiyle ayrılarak
yola çıkmış, bu göç esnâsında İsmail kaybolmuş ve Türkiye‟ye doğru gitmekten olan başka
bir kafile yanlarına almıştır. Kendi ailesini bir daha bulamayan İsmail, yeni ailesi ile bir
müddet Tekirdağ‟da ikāmet etmiş, daha sonra İstanbul Kasımpaşa‟ya yerleşmişlerdir.
Kasımpaşa‟da Şahinde Hanım ile evlenen İsmail Efendi‟nin, 1903 senesinde Nusret isminde

Hazmi Tura Uşşaki

Bir Mesnevihan ve Şeyhül Kurra Hazmi Tura Uşşaki
Mehmet Hazmi (Tura) Efendi (Arapgirli)

MUSTAFA HİLMİ SÂFÎ EFENDİ

          Mustafa Hilmî-i Sâfî Efendi hakkında en geniş bilgiyi, müridi Hüseyin Vassâf‟ın Sefîne-i Evliyâ‟sında bulmaktayız. Vassâf burada, şeyhinin ârifâne hallerini anlatmak üzere Ahvâl-i Sâfiye adlı bir eser yazmayı istediğinden bahseder. Ancak buna imkan bulamadığı anlaşılmaktadır. Bir diğer önemli bilgi kaynağımız ise Mustafa Hilmî-i Sâfî Efendi‟nin Meşîhat-ı islâmiyye Sicill-i Ahvâl Dairesine verdiği 27 Mayıs 1335 tarihli hâl tercümesidir.

DUYURU

Son zamanlarda medyada, Fatih Nurullah ismi çokça geçtiğinden, tarafımızdan bir açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur. Terzi Baba'mız tarafından kendisine bir vesile ile emaneten verilmiş olan "rehberlik icazeti" görülen lüzum üzerine geri alınmıştır. Terzi Babamızın mezkur kişi ile, ne zahir ne de batın hiçbir ilgisi yoktur ve kalmamıştır.

http://www.dinihaberler.com/cemaatler/fatih-nurullah-elimi-open-cennete-gidiyor-h130977.html 

İNSANI KAMİL - Abdulkerim Cili (Abdulkadir Akçiçek Tercumesi Takipli)

Videoların Tamamını İzlemek İçin Ekranın Sol Üst Köşesindeki Ok İşaretini Kullanınız.

Hz Muhammed ve Kur'an

Videoların Tamamını İzlemek İçin Ekranın Sol Üst Köşesindeki Ok İşaretini Kullanınız.

Âyân-ı Sâbite - KAZA ve KADER

Videoların Tamamını İzlemek İçin Ekranın Sol Üst Köşesindeki Ok İşaretini Kullanınız.

TERZİ BABA NECDET ARDIÇ (8) (19-53)

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM  

Muhterem okuyucularımız kardeşlerimiz ve evlâtları-mız.

Bizleri bu dünya ya İnsan sureti ve ma’nâ’sı ile getiren Rabb’ımıza hamdeder, şükrederiz.

Ve bize, insanlığımızı öğrenebilmemiz için, Rabb’ımızın göndediği bütün elçileri ile birlikte, özellikle Peygamberi-miz Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimize de her zaman şükranlarımızı bir borç biliriz.

Aşk ve Muhabbet Yolu / Nusret TURA - Şerhi Murat CAĞALOĞLU

Videoların Tamamını İzlemek İçin Ekranın Sol Üst Köşesindeki Ok İşaretini Kullanınız.

Sayfalar

www.islamvetasavvuf.org RSS beslemesine abone olun.