“Aşk“ın manası nedir?”

“Risale-i Gavsiye” de Abdülkâdir Geylâni kaddese’llâhü sırrahu’l-aziz Hazretleri buyurdu ki;

“Ya Rabbi! “Aşk“ın manası nedir?”

“Ya Gavs! Âşık ol bana. Âşık benim, maşuk benim, aşk benim! Kalbini benden başkasından çevir ve boşalt.

“Ya Gavs-ı Â’zâm! Aşkın zahirîne arif olursan, aşktan da fena bulmalısın! Zira aşk hicaptır, âşık ile maşuk arasındaki hicâb.

ABDÜLKADİR GEYLANİ’DEN (k.s.) HİKMETLİ SÖZLER

(Tarık VELİOĞLU)

* Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.
* Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.
* Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.
* Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz.
* İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.

SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNİN GÜZEL HALLERİ

Seyyid Abdülkadir Geylani fakir ve çocuklarla oturmayı çok sever ve onlarla konuşmaktan zevk duyardı. Yolda kime rast gelirse ona selam verir, ondan selam alırdı. Rast geldiği kimse fakir ise üzerindeki elbisesini çıkarıp ona verir ve daha başka ne gibi ihtiyaçları olduğunu sorardı.

RESULU EKREM (S.A.V)' IN ABDÜLKADİR GEYLANİ'YE HİTABİ

Rivayet olunur ki; Hicri 521 senesinin Şevval ayının 10. cu günü sabaha karşı yakaza halinde iken Hz. Fahri Kainat efendimizin ruhaniyeti zuhur edip:
Ya Abdülkadir, Niçin süküt ediyorsun? diye sordu.
Cenab-ı Gavsül Azam cevap verdi:
- Ya Resülallah ben bir acemiyim. Nasil olur da Bağdad alimlerine karşı söz dinlerim.
Hazret-i Fahr-i alem:
- Aç ağzını!..
Buyurdu. Hazret-i Pir ağzını açdığında mübarek tükrüklerini yedi kere bırakıp:
- Ahaliye hikmet ve doğrulukla vaaz et buyurdu.

Abdulkadir-i Geylani k.s.nun Diliyle Vazife

Allah-ü Teala´ya ve Hz. Rasulallah´a iman eden şu üç şeyi yapmakla vazifelidir.
1- Allah´ın emirlerini tutmak....
 2- Yasak ettiği şeyleri yapmamak...
 3- Kimsenin elindekine göz dikmemek, doğru çalışmak, haline razı olmak....
 İnsan, hayatı boyunca, emir, yasak ve kader çizgisi içindedir. Hiçbir zaman bunların dışına çıkamaz. Dışını Hakkın emirlerine uydurduktan sonra, iç alemi için 3 vazife başlar.
1- İnsan öz varlığı olan kalbine, iç alemine dönmeli...
2- Ruh, iyilik taraftarı olarak, kötülüğe meyilli duran nefsini muhasebe etmeli...

HAS ODA SAKİNLERİNDEN ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ KADDESE’LLÂHÜ SIRRAHU’L AZÎZİN SIRRI

Leyla nın mahallesinde çadır kuran adamlar,

Aşkın yolunda varılacak en son yere varanlar!

 

Hasan’ın soyundanım, “Has Oda”dır makamım,

Ricalin boyunları üstündedir ayaklarım![1]

["Has Oda'dır makamım" sözü, İmam Geylânî hazretleri ile çağdaşı Şeyh Abdur-rahmân Tafsûncî arasında geçen bir olaya işaret etmektedir. Şattanûfî ve Yâfiî'nin üç yoldan rivayet ettikleri bir haberde Şeyh Tafsûncî şöyle der:

Abdülkadir Geylani

Evliyânın büyüklerinden. Künyesi, Ebû Muhammed'dir. Muhyiddîn, Gavs-ül-a'zam, Kutb-i Rabbânî, Sultân-ul-evliyâ, Kutb-i a'zam gibi lakabları vardır. İran'ın Geylân şehrinde 1078 (H.471)de doğdu. Babası Ebû Sâlih bin Mûsâ Cengîdost'tur. Hazret-i Hasanın oğlu Hasan-ı Müsennâ'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Annesinin ismi Fâtıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkâdir Geylânî, hem seyyid, hem şerîfdir. Hazret-i Hüseyin'in evladına seyyid, hazret-i Hasan'ınkine şerîf denir. AbdülkâdirGeylânî hazretleri 1166 (H.561)'da Bağdad'da vefât etti. TürbesiBağdad'dadır.

Abone ol Abdül Kadir Geylani