K A D R İ N İ  K I Y M E T İ N İ   B İ L

09/03/1994 Kadir gecesi

 

 

Ramazan geldi kardeş, geçiyor,

Günler hep birer birer eriyor,

Oruçlar yolu tuttu gidiyor,

Ramazanın kadrini kıymetini bil.

 

Kadir gecesi hayırlı bin aydan, 

Sende al hemen bu büyük paydan,

Hak’ka varırsın belki bu yoldan,

Kadir’in kadrini kıymetini bil,

 

Bayrama ulaşınca bir gün,

Günahlar mutlak olur sürgün,

Hayatını yönlendir düzgün,

Bayram’ın kadrini kıymetini bil.

 

Kadir gecesinde indi Kur’an,

Okuyunca bulursun kurb’an,

Kur’an’sız geçen günlere yan,

Kur’an’ın kadrini kıymetini bil,

 

Nehi’den sana’da var rahmet,

Ne olur onu incele bir zahmet,

Hayalinde her daim yadet,

Peygamber’in kadrini kıymetini bil

 

Rabbine yönel artık güzelce,

Hani söz vermiştin ezelde,

An O’nu durmadan her yerde,

Rab’bının kadrini kıymetini bil,

 

Ömrünü harcama boşuna,

Geldin acaba kaç yaşıma,

Belki sonuç gitmez hoşuna,

Ömrünün kad’rini kıymetini bil,

 

Kendini biraz tanı önce,

Düşün, düşün her dem güzelce,

Pişmanlık içine işleyince,

Kendi’nin kadr’ini kıymetini bil,

 

İlmi ledünni’ye yönel,

Verir sana tuttuğun el,

Haydi gönül alemi’ne gel,

Dünya’nın kadr’ini kıymetini bil.

Dünya’da vaktin nasıl geçiyor,

Günlerin birer birer eriyor,

Haydi Rab’bın seni bekliyor,

İlminin kadr’ini kıymetini bil.

 

Nefsini iyi tanı bu günden,

Neler çıkar beden gömleğinden,

Haber iste mana alemi’nden,

Nefs’inin kadr’ini kıymetini bil.

 

Nefes’ini iyi kullan her an,

Boşa geçen nefes’lerine yan,

Gayret et dayan da dayan,

Nefes’inin kadr’ini kıymetini bil.

 

Zikrullah ile çok meşgul ol,

Ondan geçer Hak’ka giden yol,

İstikamet düz, deme sağ sol,

Zikr’inin kadr’ini kıymetini bil.

 

Namazda Mi’rac eyleyiver, 

Beş vakle’de değer ver değer,

Güzelce devam edersen eğer,

Namaz’ının kadr’ini kıymetini bil.

 

Necdeti bigane gördün belki,

Rab’bından ayrı değildir bilki,

Dünyadan ayrılmadan gel görki,

Necdet’in kadr’ini kıymetini bil.

 

Necdet ARDIÇ