111-4- RİSALE-İ “LÜBBÜ’L-LÜB VE SIRRÜ’S-SIR”  “ÖZÜN ÖZÜ” VE “SIRRIN SIRRI”  OSMANLICA ASLINDAN ÇEVİREN VE ŞERHEDEN   NECDET ARDIÇ TERZİ BABA

Muhterem okuyucularım. (1980) li senelerde çeviri ve dönüştürülme çalışması yapılmış olan bu eserin, gene (1985/86) senelerinde de sohbetler halinde şerhi de yapılmış idi, o sıralarda Kemâl bey ismindeki bir kardeşimiz, kayda alınan bu sohbetleri diktilosu ile yazıya döndürüyor ve her sohbetten sonra diğer sohbette bir evvelki sohbetin yazılı kayıtlarını bana veriyor idi, bende bu kayıtları arşivimde topluyor idim. Bu vesile ile kendisine Allahtan rahmet diler, gıyaben de olsa teşekkürlerimi de belirtmek isterim

     Nihayet vakti gelmiş ki, arşivde dosyalar içinde gizli olarak beklemekte olan bu kayıtları açığa çıkarma düşüncesi ve zaman ortamı oluştuğundan, Es… isimli oğlumuzdan bunları bilgisayar kaydına dönüştürülmesini istedim. O da memnuniyyetle yapabileceğini söyledi, bende daktilo kayıtlarını kendisine verdim, ve üzerinde çalışmaya başladı. Belirli bir süre sonra bu kayıtları bilgisayar ortamına dönüştürüp bana gönderdi. Bu çalışması vesile ile kendisine teşekkür ederim.

     Böylece evvelâ genel bir bilgi olması bakımından kitabın metnini baş tarafa ilâve ettim, daha sonra, üzerinde yaptığım ayrıca düzenleme çalışmalarını da ilâve ettikten  sonra, bu kitap ortaya çıktı. Gerçektende yazı olarak kısa sayılacak bir risale hükmünde olan kitap aslında çok büyük hakikatleri bünyesinde barındırmaktadır. Şerhi itibariylede biraz daha genişletilmiş olan bu hakikatleri anlamayı Cenâb-ı Vacib-ül Vücut (Alîm) ismi ile “ilmi ledün” hakikatleri içerisinde idrak ve irfaniyetleri-mizi açarak anlayabilmemizi sağlamış olsun. 

 

İNDİR