90 - İnsân-ı Kâmil Cili - Terzi Baba Şerhi - 01

15.02.2014 tarihinde Efendi Babamız Hacı Necdet Ardıç Uşşaki (kuddise sırruhû) hazretleri Kasımpaşa’daki dergâhta sohbete başlamadan önce şöyle buyurdu: “Bir Müslüman Abdülkerim Cîlî’nin İnsan-ı Kâmil’ini, Muhyiddin Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiyye ve Fusûsü’l-Hikem’ini, Hz. Mevlana’nın Mesnevi-i Şerif’ini okumadıkça gerçek manada Müslüman olamaz yani irfan ehli olamaz.”

Bu sözden gerçekten çok etkilenmiştim, sohbetten eve gelir gelmez bu sözü eşimle paylaştım. Gerçi daha önceden bu irfan ehli zatların, söz konusu şaheser eserlerini okumuştuk. Fütûhât-ı Mekkiyye, Fusûsü’l-Hikem ve Mesnevi-i Şerif üzerinde daha fazla inceleme ve tefekkür etme fırsatını Cenâb-ı Hak bizlere lütfetmişti ama İnsan-ı Kâmil üzerinde çok fazla inceleme yapıp, tefekkür edebilme olanağını bulamamıştık. Bunun üzerine hemen, daha önceden Efendi Babamız tarafından şerh edilen iki ciltlik İnsan-ı Kamil’in kayda geçirilen birinci cildini okumaya başladık. 

 

 

 

İNDİR