İrfan Mektebi - Necdet Ardıç (Terzi Baba)

Önsöz'den: "Kur’ân-ı Kerîm’de insan denen varlık en geniş biçimde “nefs” kelimesi ve onun derin anlamı içerisinde belirtilmektedir. Nefs üzerine çok şeyler söylenmiştir, fakat nefsin daha çok “emmâre”lik hâli ele alınmıştır. Oysa ki “nefs” in mânâsı ve hakîkati insan varlığı üzerinde gerçekten çok geniş bir sahayı kapsamaktadır. Onun hakikatini ne kadar iyi bilebilirsek mevzûlarımıza nüfuz etmemiz o derece derinden ve kapsamlı olacaktır. 

Şeriat ve tarîkat kitaplarında “nefs”in, “emmâre”lik yani kötülük ve isyankârlık yönü; hakikat ve marifet kitaplarında ise, “nefs”in hakikat yönü anlatılmaktadır. Genelde nefsin “emmâre”lik yönü ele alınmakta, “hakikat” yönünün gerçeği kapalı kalmaktadır. Burada mevzûmuz içerisinde nefsimizi, inşâallah değişik yönleri ile incelemeye çalışacağız."

H YAYINLARI'NDAN YENİ ESER 
İrfan Mektebi - Necdet Ardıç(Terzi Baba)
Önümüzdeki hafta dağıtıma giriyor.