İnsanın Serüveni - Hazret-i Adem ve Safiyet

Terzi Baba Necdet Ardıç Uşşaki'nin yazdığı "İnsanın Serüveni - Hazret-i Adem ve Safiyet" isimli kitabı, H Yayınlarından çıkmıştır.. Eseri, yayınevinden temin edebilirsiniz.

İnsanın tefekkür ve yaşantısı, yeryüzünde Cenâb-ı Hakk’ın Kûr’ân-ı Kerîm’inde bildirdiği "Halife/Âdem” isminde bir varlığın oluşumuyla başlamaktadır. Bizim de yeryüzümüz (arzımız) olan bu vücûd iklimimizin iyice anlaşılabilmesi ve kendimizi daha iyi tanıyabilmemiz için Âdemiyyet mertebesi ilminden başlayıp diğer mertebelerin de ilimlerini öğrenmeye çalışarak, Tevhîd hakikatlerine doğru yola çıkmamız gerekecektir ki; Kûr’ân-ı Kerîm’de belirtilen seyr’e uygun bir seyr yapma yolumuz açılmış olsun.

İşte bu hakikatin, yani gerçek bir seyrin bilinmesi ve yaşanması için, Âdemiyyet mertebesinden başlanması zorunlu olmaktadır ki; seyr’e ilk baştan başlayıp ileriye doğru yolumuz açılmaya başlamış olsun.

http://www.kitapburcu.com/Hazret-i-dem-ve-Sfiyet-Necdet-Ardic,PR-1365.html