Tarikat-ı Aliyyeyi Halvetiyeyi Uşşakiye Silsile-i Şerifesi

                     Fahri Alem Muhammed Mustafa               (s.a.v.)

                     Hz. Ali       (keremallahu vechehu)

Şeyh            Hasan Basri                                                  (k.s.)

Şeyh            Habib-i Acemi                                               (k.s.)

Şeyh            Davud-u Tai                                                  (k.s.)

Şeyh            Maruf-u Kerhi                                               (k.s.)

Şeyh            Sırrı Sakati                                                    (k.s.)

Şeyh            Cüneydi Bağdadi                                          (k.s.)

Şeyh            Hamşad Dinnuri                                           (k.s.)

Şeyh            Mehmet Dinnuri                                           (k.s.)

Şeyh            Mehmet Bekri                                               (k.s.)

Şeyh            Mehmed Vahyettin                                      (k.s.)

Şeyh            Abdül Kahir Sühreverdi                              (k.s.)

Şeyh            Kudbeddin Behri                                          (k.s.)

Şeyh            Mehmet Rükneddin                                     (k.s.)

Şeyh            Sehabettin Mehmet Şirazi                         (k.s.)

Şeyh            Seyyid Mehmed Cemalettin Tebrizi         (k.s.)       

Şeyh            İbrahim Zahid Geylani                                (k.s.)

Şeyh   19.   Pir Ömer Halveti                                          (k.s.)

Şeyh            Mehmed Merami                                          (k.s.)

Şeyh            Hacı İzzedin                                                  (k.s.)

Şeyh            Sadreddin Sami                                            (k.s.)

Şeyh            Seyyid Yahya şirvani                                  (k.s.)

Şeyh            Mehmet Molla Pir Erzincani                       (k.s.)

Şeyh            İbrahim Taceddin                                        (k.s.)

Şeyh            Alâaddin Uşşâki                                           (k.s.)

Şeyh            Ahmed Yiğit Başı                                         (k.s.)

Şeyh            Hacı Hasan Karamani                                 (k.s.)

Şeyh            Ümmi Sinan                                                  (k.s.)

Şeyh            Emir Ahmed Semerkandi                           (k.s.)

Şeyh   31.   Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki                 (k.s.)

Şeyh            Seyyid Mertcan Erzincani                          (k.s.)

Şeyh            Ömer Mermert                                             (k.s.)

Şeyh            Alim Sinan                                                     (k.s.)

Şeyh            Mehmet Keşani                                            (k.s.)

Şeyh            Halil Gümülcinevi                                         (k.s.)

Şeyh            Abdül Kerim                                                  (k.s.)

Şeyh            Osman Sıdkı                                                  (k.s.)

Şeyh            Hamdi Mehmed Bağdadi                            (k.s.)

Şeyh   40.   Seyyid Cemaleddin Edirnevi Uşşâki         (k.s.)

Şeyh   41.   Pir Abdullah Selâhaddin Kesiyri               (k.s.)       

Şeyh            Mehmed Zühtü                                             (k.s.)

Şeyh            Süleyman Rüştü                                           (k.s.)

Şeyh            Ali Vasfi El Galibi                                          (k.s.)

Şeyh            Mehmet Tevfik                                             (k.s.)

Şeyh            Ömer Hulusi                                                  (k.s.)

Şeyh            Hüseyin Hakkı                                              (k.s.)

Şeyh            Mehmed Emin Tevfiki                                 (k.s.)

Şeyh            Fahreddin Himmeti                                     (k.s.)

Şeyh            Mustafa Safi                                                 (k.s.)

Şeyh            Hacı Mehmed Hazmi Tûra Uşşâki            (k.s.)

Şeyh            Mehmet Nûsret Tûra Uşşâki                     (k.s.)

Şeyh   53.   Hacı Necdet Ardıç Uşşâki (Terzi Baba)  (k.s.)