TEVHİD-İ ESMÂ, MÛSEVİYYET MERTEBESİ 9 VE RUBUBİYYET

11- 06 -2011  
     Bugün öğleden sonra Terzi Baba (1) kitabına bakarken arka sayfada ki takım elbiseli resmi dikkatimizi çekti. 1992 yılında ki görmüş olduğumuz rüyamız aklımıza geldi. O zaman ki zâhiri yaşantı-mızın hâlet-i rûhiyye’si ile görmüştük. Takım elbiseli Peygamberimiz olarak tasavvur ettiğimiz şahıs bize yaptığımızın,  hâl ve hareketimizin doğru olduğunu söylemekteydi. 
     Gördüğümüz rüyada ki şahıs ile, bu takım elbiseli hâli çok benzemekteydi. 19 yıl önce görülen bu rüyadaki süliet ile bu resmin benzerliği konusunda aslında tam emin olamamıştım. Aradan epey bir zaman geçmişti. Daha sonra İnsân-ı Kâmilin Resülun, Resülu, olduğunu, ve müşahademizde yaklaşık bu yaşlarda ki halimizin Terzi Babanın o yaşlardaki halinin elini dizdize öpmesi, İnsân-ı Kâmil’in 72 fıkrayı kapsayan 73. Fırka ehli olması, 19 sayısının âlemlerde bulunan İnsân-ı kâmil olması bu düşüncenin doğruluğu yönünde fikir verdi. 

Demek ki bu zuhuratın hakikati 19 yıl sonra açılmaktaydı.  Terzi Babanın doğum Tarihi 1938 1992 - 1938= 54 aslında  Terzi Baba 1938 in son ayı doğumlu bu zuhurat 1992 yılının yaz aylarında görüldüğü için 53 küsür sene yapmakta 53 NC ile şifre sayısı. Aynı zamanda Ahad olan Ahmedin sayısı. İslâmın zâhiri yaşantısına başlamamız 1991 son aylarındaydı.  1991-1938 = 53 rakamı çıkmakta sayısal hesaplamalarda doğruluğu teyid etmekte… 19-91 bir düz biri tersten iki 19 u vermekte ki  biri asıl İnsân-ı Kâmil, biride ayna olan İnsân-ı Kâmil’dir.
     M…. C…...  T.Ç  T.O: