TERZİ BABA NECDET ARDIÇ (8) (19-53)

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM  

Muhterem okuyucularımız kardeşlerimiz ve evlâtları-mız.

Bizleri bu dünya ya İnsan sureti ve ma’nâ’sı ile getiren Rabb’ımıza hamdeder, şükrederiz.

Ve bize, insanlığımızı öğrenebilmemiz için, Rabb’ımızın göndediği bütün elçileri ile birlikte, özellikle Peygamberi-miz Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimize de her zaman şükranlarımızı bir borç biliriz.

Zâhir ve bâtın ilimlerinin bizlerin gönüllerimize aktarıl-ması için, maddi ma’nevi çalışmalar yapan, ve yaptıran Pirlerimize gerçek mürşitlerimize, ve üzerimizde bu yolla hizmeti ve himmeti olan bütün emek verenlerimize de, sevgi saygı ve teşekkürlerimizi bildiririz. Rahmeti rahmana kavuşmuş olan büyüklerimize de, Rabb’ımızdan rahmetler dileriz. Mekânları cennet olsun İnşeallah.

-------------------

Tasavvuf yaşantım (1953) senesinde mesleğimi geliştirmek için gittiğim İstanbul da başlamıştır.

(Terzi Baba 1 ) kitabında bahsedildiği gibi. Başlamıştır. O kitaptan küçük bir aktarma yapalım.

-------------------

Yıllar yavaş, yavaş ilerleyip (1953) yılına gelindiğinde Necdet'in yaşı 15 olmuştur. 3 yıl boyunca çalıştığı, çıraklık ve kalfalık yaptığı ustasının yanında terzilik mesleği adına öğreneceği başka bir şey kalmayınca, bu defa öğrendiği bu sanatı daha da ilerletip geliştirmek için ailesinin de iznini alarak İstanbul'a gitmeye karar verdi.

İstanbul'a gittiğinde Beyoğlu'ndaki bir terzihane atölyesinde çalışırken, babasının ablası olan ve boğazın Bebek semtinde ikâmet eden halası Rahmiye Hanımların evinde geceleri misafir olarak kalıyordu.

Artık mücadelesi, gayesi ve gittikçe artan maneviyat ve dindarlığı olan hayat çizgisi kendisinde oluşmaya başla-mıştı. O günlerde (19 – 53) sayı değerlerinin hayatını ne kadar derinden etkileyeceğini bilemiyordu.

İstanbul'da çalıştığı yaklaşık 1 yıl zarfında evinde geceleri misafir olarak kaldığı, halası Rahmiye Hanımın eşi olan ve tasavvufi bir yaşamı olan, M. Nûsret Tûra'nın da çok dikkat ve nazarını çekmekte; eniştesi, onunla konuşurken sürekli olarak "pehlivan" diye övgülü hitapta bulunuyordu. Onun hakkında söylenen bu "pehlivan" sözünün anlamı daha sonraki yıllarda çok iyi anlaşılacaktır. Bir müddet sonra da, iş yerinin bulunduğu caddeye “Hüseyin Pehlivan Caddesi” ismi verilmiştir.

-------------------  

     (1938) senesinde başlayan hayat yolculuğum, bu günlerde de (2016) devam etmektedir. Bu süreç içinde ki, hayat yolculuğumda, başımdan hüzünlü sevinçli birçok yaşantılar geçmiştir. 

Bu yaşantı seyrinde ma’nevi olarak üretilmiş olan şu an (109) “kitap,” (82) civarında “zuhurat ve mektuplar” dosyaları oluşmuştur. Şu an yekün (191) dır. Ve devamı oluşturulmaktadır.

Kitaplarımızın içinde (12) tanesi sadece şahsımla ilgili ve hayatımın değişik hallerini anlatmaktadırlar.  Aşağıda ki, sıra no, ları ile belirtilmişlerdir.

------------------- 

Terzi Baba şahsi kitapları serisi:

12- 1-Terzi Baba-(1)    

39- 2-Terzi Baba-(2)

32- 3-Terzi Baba-(3) İstişare dosyası.

79- 4-Terzi Baba-(4) İstişare dosyası.

80- 5-Terzi Baba-(5) İstişare dosyası.

86- 6-Terzi Baba-(6) İstişare dosyası.

91- 7-Terzi Baba (7) Biismi has “Selâm” (13)

95- 8-Terzi Baba-(8) (19/53)

99- 9-Terzi Baba-(9) İstişare dosyası.

103-10-Terzi baba yüksek lisans tezi.

108-11-Terzi Baba ile ilgili zuhuratlar.

109-12- Terzi Baba tasavvufi izahlar.

-------------------    

     12- 1-Terzi Baba-(1) 

Bu kitabımız (40) ıncı evlilik yıl dönümümüz için hazırlanmıştır. Baskısı yapılmıştır muhteviyatını okuyanlar bilir. Ayrıca okumak isteyenler  siteden indirip okuya-bilirler.

39- 2-Terzi Baba-(2)

Bu kitabımızda  (50) inci evlilik yıl dönümümüz için hazırlanmıştır. Baskısı yapılmıştır, muhteviyatını okuyanlar bilir. Ayrıca okumak isteyenler ise siteden indirip okuyabilirler.

32- 3-Terzi Baba-(3) İstişare dosyası.

79- 4-Terzi Baba-(4) İstişare dosyası.

80- 5-Terzi Baba-(5) İstişare dosyası.

86- 6-Terzi Baba-(6) İstişare dosyası.

Bu kitaplarımız sitede dosya halinde dir. Bizimle ilgili bazı mevzulardan meydana gelmişlerdir.

91- 7-Terzi Baba (7) Biismi has “Selâm” (13)

Bu kitap şahsım için oldukça mühimdir özelde olan bir konusu vardır. Baskısı yapılmıştır. Siteden de indirilip okunabilir.

95- 8-Terzi Baba-(8) (19/53)  

     Bahsi geçen bu kitaptır, (53) üncü sene-i devriyemiz için hazırlanmıştır. (65) sene civarında olan tasavvuf yolculuğumuzda kayda alınan (13) ve (19/53) sayı bağlantılarının bazılarının toplu olarak anlatıldığı bir kitaptır.  İki cilt olarak hazırlanmıştır. Ancak muhteviyatı ve sayfa sayısı yaklaşık (750) civarına ulaşmış olduğundan ve okunması zorlaşacağından içinden bazı bölümlerinin çıkartılarak (320) sayfa civarında tek cilde düşürülmüştür. tek cilt halinde baskısı olmuştur. 

99- 9-Terzi Baba-(9) İstişare dosyası.

     Bu dosya kitapta, yukarıdakiler gibi hakkımızda bize ulaşan bağlantılardan meydana gelmiştir.

     (1958) senesinden beri şahsıma gelmiş ne kadar yazı mektup zuhurat ve diğer kayıtların hepsi, cevapları ile birlikte, şu an sayıları (82)’ye ulaşan (mektuplar ve zuhuratlar) ismi altındaki dosyalarda kayıtlıdırlar, bana yazı gönderen her hangi bir kimse yazdığı yazının tarihini söylesin kendisine o yazısını cevabı ile birlikte hemen bulabilirim.

     Aslında bu dosyaların hepsi özel birer araştırma konusudur. İçlerinde geniş ma’nâ da tasavvufla ve zuhurat yorumlarıyla ilgili oldukça geniş bilgiler vardır. Ancak özel olduklarından yayınlanmayacaklardır. Belki bizden seneler sonra gene de isimler gizlenerek, araştırmacılar tarafından bazıları yayınlanabilirler. (Allah-u a’lem/Allah bilir)

103-10-Terzi baba yüksek lisans tezi.

Bu dosya ise, Ömrümün sonlarına doğru adeta bir ödül gibi oldu. Lisans tezinin oluşmasında evvelâ düşüncesi olanlara sonrada yazılmasında emeği geçen herkese bilhassa, tez sahibi Se…  de… oğlumuza ve tezi kabul edecek/eden hocalarımıza şükran ve teşekkürlerimizi sunarız . Cenâb-ı Hakk hepsinden razı olsun. 

     108-Terzi Baba ile ilgili zuhuratlar.

Bu dosya kitapta ise, Tasavvuf yaşantımın ilk senelerin den beri görmüş olduğum zuhuratlarım ile, hakkımda görülen zuhuratları yorumları ile birlikte, bir yerde toplamak ve bizden sonraki yol ehillerine birer kıyas ve hatıra olması bakımından, bir arada toplanmasını istedim.

 Bu hususuda bir oğlumuza verdim, bütün kitap ve dosyaları tarayarak, günümüze kadar şahsım hakkında gördüğüm ve görülmüş olan, zuhuratların bir arada bulunması iyi olur düşüncesi ile, oluşan bir çalışmadır. Hizmeti geçenlere teşekkür ederim.

     109-12- Terzi Baba tasavvufi izahlar.

Bu dosya kitapta da, Tasavvuf yaşantımın ilk senelerin den beri yazmış olduğum yazılarımdan ve sohbetlerimden çıkartılan özet tasvvufi izah ve tariflerin toplandığı bir kitap dosyadır. Bu çalışmayı kendi muhabbetinden düşünüp, gerçekten büyük zaman ve emekler sarfederek bütün kitaplarımızı gözden geçirip ve sohbetlerimizi dinleyerek özetle kayda alan (G. Z.) kızımıza da teşekkür ederim. Cenâb-ı Hakk dünya ve ahret işlerini kolaylaştırsın ve iki cihan gönül saadetini nasib etsin İnşeallah.

------------------- 

Bu kitaplarımızın yazılımında düzenlenmesinde her türlü aşamalarında emeği ve hizmeti geçen kardeşlerimize evlâtlarımıza teşekkür ederiz, Cenâb-ı Hakk herbirelerine dünya ve ahret işlerinde en verimli yaşantılarını nasib etsin İnşeallah.

Terzi Baba  Necdet Ardıç Tekirdağ.

 

İNDİR