TASAVVUF'TA 4 KAPI VARDIR

1- Şeriat Kapısı 
2- Tarikat Kapısı 
3- Marifet Kapısı 
4- Hakikat Kapısı 

Öğreti olarak bu kapılar birer birer geçilerek Hakikate ulaşılır. 
 

Öğrencilerinden biri Mevlana'ya sormuş; 

"Efendim, bu 4 kapı meselesini ben pek anlayamıyorum. 
Bana anlayabileceğim bir lisanla anlatır mısınız?" 

"Şimdi bak, karşı medresede dersini çalışan dört kişi var ve 
hepsi rahlelerine eğilmiş. 
Sen git bunların hepsinin ensesine bir şamar at, sonra gel sana anlatayım." 
 

Öğrenci gitmiş, birincinin ensesine bir tokat akşetmiş. 
Tokadı yiyen derhal ayağa kalkıp arkasını dönmüş ve daha kuvvetli bir 
tokatla Mevlana'nın öğrencisini yere yıkmış. Öğrenci dayağı yemiş, geri dönecek ama 
hocasına itaat var. 

Yaradana güvenip ikinciye de bir tokat akşetmiş. O da derhal ayağa 
kalkıp elini kaldırmış. 
Tam tokadı vuracakken vazgeçip yerine oturmuş. 

Öğrenci devam etmiş, üçüncüye de bir tokat atmış. 
Üçüncü şöyle bir kafasını çevirip baktıktan sonra çalışmasına devam etmiş. 

Dördüncü, tokadı yemesine rağmen hiç oralı bile olmadan çalışmasına 
devam etmiş. 

Öğrenci Mevlana'ya dönmüş, olanları anlatmış. 

Mevlana; İşte sana istediğin örnekler.... 

- Birinci, şeriat kapısını geçememiş biri idi. 
Şeriatta kısasa kısas olduğu için, tokadı yiyince kalktı, aynısını 
sana iade etti. 

- İkinci, tarikat kapısındadır. Tokadı yiyince o da kalktı, tam 
tokadı iade edecekti ki, tarikat öğretisinde verdiği söz aklına geldi. 
"Sana kötülük yapana bile iyilik yap". 
Onun için döndü, oturdu. 

- Üçüncü, marifet kapısına kadar gelmiştir. 
İyinin ve kötünün tek Yaradandan geldiğini bilir, inanır. 
Yaradan bu kötülüğe hangi iblisi alet etti diye merakından şöyle bir dönüp baktı. 

- Dördüncü, hakikat kapısını da geçmiştir. 
İyinin ve kötünün tek sahibi olduğunu ve aynı olduğunu bilir. 
Onun için dönüp bakmadı bile...