Onu görmek istersen bak gözüme

Onbir yıldır elde gezdim nay gibi

Sefâ sürdüm semâlarda ay gibi

Sevgi okun kalbe attım yay gibi

Cism-ü teni coşturmuştum mey gibi

  

Âşık oldum inim inim inledim

Gönül kapısında Mevlâ bekledim

Meğer Mevlâ içerdeymiş bilmedim

Huzûrunda sık sık secde eyledim

 

Şimdi de âşık gözünden ağlarım

Hasret çeken gönle gönül bağlarım

Arayana dost adresin sağlarım

Her coşanla coşar ağlarım

 

Hakk’ın beni çok sevdiğin bilirim

Âşıklara örnek olup eririm

Hem başdayım; hem geriden geriyim

Ah eylerim. Âlem bilmez ben neyim

 

Gönüllerde mekân kurdum beklerim

Rabbim ile her nefes zevk eylerim

Ağızdan söyler gönülden dinlerim

Dertliye dert katıp "sabreyle" derim

 

Nusret dede derler insan şeklime

Zât deryâsı deyin engin gönlüme

Sevgi derim sırtımdaki yüküme

Onu görmek istersen bak gözüme.