Necdet ARDIÇ

Necdet ARDIÇ

Bin dokuz yüz otuz sekiz,
Dünyamıza geldin şeksiz,
Hakk'tır binen Halka atsız,
Gönül evim Necdet ARDIÇ.

Gece olur Kûr'an okur,
Gündüz olur ilmik dokur,
Aşkı kaynar fokur fokur,
Hizmet derdin Necdet ARDIÇ.

Haydi oğlum dedi Mürşid,
Tevhid eder ilmi Hurşid,
Yardım geldi oldu Raşid,
Aziz eder Necdet ARDIÇ.

Nüket anne evlenince,
Cümle uşşak şenlenince,
Cemal, Celal görününce,
Bayram ettin Necdet ARDIÇ.

Biat edip el öperim,
Dedim sensiz ne ederim,
Dedi terket "Ben" gelirim,
Kamil İnsan NECDET ARDIÇ.

Candan öte çok severiz,
Rüyet etti hep görürüz,
Beden gitti yok oluruz,
Yakîn eder Necdet ARDIÇ.

Derya buldum akar sözler,
İnci işler tezgah közler,
Derviş dalar mercan gözler,
Hayal değil Necdet ARDIÇ.

Her mertebe siryan nurun,
Haydi canlar ceylan vurun,
Bize nefis sofra kurun,
Rahman kokar Necdet ARDIÇ.

Geldin iki binde onüç,
Yetmiş altı dilde onüç,
Tarif etti bizde onüç,
Terzi Babam Necdet ARDIÇ.

Murat Cağaloğlu
14-12-2013