Lisanı ağızda olanı değil, lisanı gönül de olanlara Yâr et bizi

Lisanı ağızda olanı değil, lisanı gönül de olanlara Yâr et bizi; tebessümü simasında olanı değil, tebessümü gönülde olanlara kat bizi... Aşkı tende sananı değil, aşkı ruhunda can bilenlere arat bizi. Hz. Mevlana