İlim ile Hayy Olan Ebedi Ölmez

İlim ile Hayy Olan Ebedi Ölmez

Yağmur yağdı Resülullah başını açtı,
Cümle alemlere güzelliğini saçtı,
Yağmur tanesi ümmete kucak açtı,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Yağmur taneleri mübarek başa kondu,
On sekiz bin alem gül kokusu doldu,
Nur üstüne nur gönüllerimize doğdu,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Yağmur tanelerinin ahdi yenidir,
Rabbinin vahiylerinin neyidir,
Mübarek Resül Marifet-i Billah'dır,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Resüle nazil olan yağmur melektendir,
Aref-i enbiya yağmur ile davettedir,
Bil ki, ruhların hayatı ilimdendir,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Cesetlerin hayatı dahi sudandır,
İnsan bu âlemde cesetle ruhtandır,
Zahirle batından bir edilendir,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Yağmur zahirde su, batında hayattır,
Su "Hayy" ismi şerifinin mazharıdır,
Yağmur lisan-ı hal ile davettedir,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Efendimiz sureti yağmur görünür,
Manadan, manaya geçmeye bürünür,
Anlamayan ehli zahiri sürünür,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Kalbi cehille ilim ile sakin oldum,
Cehaletten öldüm, İlimle Hayy oldum,
Kalbi ihya etti, talibi Hakk oldum,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Hz. Ali der; Kalbin hayatı ilimledir,
Kalbin ölümü cehilden kaçınmalıdır,
İlmi ganimet ve kazanç saymalıdır,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Hayatı ebedi, hayatı kalbiyedir,
Mevt-i tefrikadan hayatı cem etmelidir,
O alemi kudste hayatı ruhaniyedir,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Hayati vücud, o da Hakk ile hayattır,
Abd fenadır, O'nun vücuduyla bakidir,
Ebediyette O'nun hayatıyla Hayydır,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Arif ilimle Hayy olup dirilince,
Hayatı kalbi ve vücudiye gelince,
İlmin nihayetinde hayrete düşünce,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Cehilden ölen hayrete düşmektedir,
Hayret çırpınmak, hareket etmektir,
Nerede hareket varsa, hayat vardır,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

İlimle Hayy olan için sükun yoktur,
Ne de sükuna sebeb olan mevt vardır,
Onun için Vücud-i Hak'la beka vardır,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Ey marifetten sulanmış olan Murat,
Cenab-ı Hakktan ilhamla vardığım sırat,
Manayı Rabbani elması kaç karat,
İlim ile Hayy olan ebedi ölmez.

Murat CAĞALAOĞLU

30-01-2013