ON İKİ İMAM HAZARATI

EHL- İ BEYT-İ RESULULLAH VE ALTIN SİLSİLE ( 12 İMAM HAZARATI ) Bismihi Teala ; ” De ki; Ben bu tebliğime karşılık sizden akrabamı sevmeniz dışında bir şey istemiyorum.” Şura Suresi 23 ” Ey Ehlibeyt! Allah sizden kiri , günahı gidermek ve sizi, tertemiz yapmak ister. “ Ahzab Suresi 33 1- Hz.Enes (r.a) anlatıyor: ” Bu ayeti celile indiği zaman; Resululllah aleyhisselam sabah namazına giderken. altı aya yakın bir müddette, Hz. Fatıma (r.a)’nın kapısına uğrayıp: “Namaza kalkın ey Ehl-i Beyt ” Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor” buyurdu. Tirmizi, Tefsir, (3204) 2- Peygambar (SAV) efendimizin Üvey Oğlu Ömer b. Ebi Seleme der ki: Ahzab Suresi 33. ayeti celilesi Ümmi Seleme’ nin evinde nazil oldu. Peygamber aleyhisselam Fatıma’ yı, Hasan’ ı, Hüseyin’ i çağırdı. Onları, bir örtü ile örttü O sırada Ali, arkada, geride bulunuyordu. Onu da örtü ile bürü örttü. Sonra da (Allah’ ım bunlar benim ehli beytimdir. Bunlardan günah kirini gider, tertemiz yap) diyerek dua etti. Ümmi Seleme (Ya Nebiyyallah! Ben de onlarla birliktemiyim?) diye sordu. Resulullah (SAV) ona ( sen yerindesin ve bana hayırlısın !) buyurdu.. Tirmizi-Sünen c .5, s 663 3- İbnu Abbas (r.a) anlatıyor: ” Resulullah (sav) efendimiz buyurdular ki; Nimetleriyle bizi beslediği için Allah (CC)’ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim için sevin.” Tirmizi, Menakib, (3792) 1. İmam: Hazreti İmam Ali (Radıyallahu anh) İmam Ali bin Ebu Talib bin Abdu Menaf bin Abdul-Muttalib bin Haşim (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Doğumu:“Fil vak’ası” ndan yedi yıl sonra Kabe`de vaki olmuştur. Vefatları: Hicretin 40. yılında Ramazan-ı Şerif’in 17.nci (Bir rivayete göre de Hicretin 39.ncu yılında Ramazan’ın 27.nci) gününde vaki` olmuştur. İmam Ali (KV), 4 yıl 9 ay hilafet makamında bulunmuşlardır. 2. İmam: Hazreti İmam Hasan (Radıyallahu anh) İmam Hasan bin Aliyyül-Murtaza (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Künyeleri: Ebu Muhammed, Validesi: Hazreti Fatımatüz-Zehra’dır (Radıyallahu anha). Doğumu: Hicretin 2.nci yılında Ramazan ayının ortalarında vaki` olmuştur. Vefatları: Hicretin 49.ncu yılında Rebiül-evvel ayında vaki` olmuştur. 3. İmam: Hazreti İmam Hüseyin (Radıyallahu anh) İmam Hüseyin bin Aliyyül-Murtaza (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Künyeleri: Ebu Abdullah, Validesi: Hazreti Fatımatüz-Zehra’dır (Radıyallahu anha). Doğumu: Hicretin 4.ncü yılında, Şaban ayının 5.nde vaki` olmuştur. Vefatları: Hicretin 61.nci yılında Kerbela’da şehid edilmiştir. İMAM HÜSEYİN EFENDİMİZİN MÜBAREK KERİMELERİ SEYYİDE ZEYNEB VALİDEMİZİN 4. İmam: Hazreti İmam Zeynel-Abidin (Radıyallahu anh) İmam Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Künyeleri: Ebu Muhammed, Ebul-Hüseyin ve Ebubekir, Lakabları: Seccad ve Zeynel-Abidin’dir. Validesi: Şehribanu’dur (Fars meliki Yezducerd’in kızıdır). Doğumu: Hicretin 33.ncü yılında (bazı rivayete göre 36.ncı, bir başka rivayete göre 38.nci yılında) Medine’de vaki` olmuştur. Vefatları: Hicretin 94.ncü (bir rivayete göre 95.nci) yılında (Miladi 713 yılı Eylül ayında), Muharrem ayının 18.nde vaki`dir. Kabr-i Şerifleri “Bukayye’de Kubbe-i Abbas’tadır”. 5. İmam: Hazreti İmam Muhammed Bakır (Radıyallahu anh) İmam Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Künyeleri: Ebu Cafer, Lakabları: Bakır’dır. Validesi: Fatıma’dır. Doğumu: Hicretin 57.nci (Miladi 677) yılında Safer ayının 3.ncü Cuma gününde Medine-i Münevvere’de vaki` olmuştur. Vefatları: Hicretin 114.ncü (M.732) yılında vaki` olmuştur. İmam Zeynel-Abidin ile aynı kabirde birlikte yatmaktadır. 6. İmam: Hazreti İmam Ca`fer-üs-Sadık (Radıyallahu anh) İmam Ca`fer bin. Muhammed Bakır bin. Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Künyeleri: Ebu Abdullah ve Ebu İsmail, Lakabları: Sadık’tır. Validesi: Ümmü Fermude’dir (Hz. Ebubekir -Radıyallahu anh- in oğlunun oğlu olan Kasım’ın kızıdır). Doğumu: Hicretin 83.ncü (M.702) yılında Rebiul-evvel ayının 15.nci gününden sonraki pazartesi günü Medine-i Münevvere’de vaki` olmuştur. Vefatları: Hicretin 148.nci (M.765) yılında Receb ayının ortasında (bir rivayete göre Şevval -Kasım- ayının ortalarında) pazartesi günü vaki` olmuştur. Kabr-i Şerifleri Medine-i Münevvere’de “Kubbe-i Abbas” tadır. 7. İmam: Hazreti İmam Musa el-Kazım (Radıyallahu anh) İmam Musa Kazım bin Ca`fer bin Muhammed Bakır bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Künyeleri: Ebul-Hasan ve Ebu İbrahim, Lakabları: Kazım’dır. Validesi: Hamide-i Berberiye’dir. Doğumu: Hicretin 128.nci yılında Safer ayının 7.sinde (M. 9 Kasım 745) Cuma günü (bir rivayete göre pazar günü) Mekke ile Medine arasında “Ebva” denilen mahalde vaki` olmuştur. Vefatları: Hicretin 183.ncü yılında Cemaziyel ahir’in 25.nci Cuma günü (M. 799 Temmuz) (bir rivayete göre Hicretin 180.nci yılında Receb ayından 5 gün kala) şehid olarak vefat ettiler. Kabr-i Şerifleri Bağdat’ta “Zireşt-Abad”da Şat nehri kenarındadır. 8. İmam: Hazreti İmam Ali Rıza (Radıyallahu anh) İmam Ali bin Musa bin Ca`fer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Künyeleri: Ebul-Hasan, Lakabları: Rıza’dır. Validesi: Necmiye (veya Erva)’dır. Doğumu: Hicretin 153.ncü yılında Rebiül-ahir’in 18.nci (bir rivayete göre 11.nci günü) perşembe günü vaki` olmuştur. Vefatları: Hicretin 208.nci (M.823) (daha zayıf bir rivayete göre de Hicri 203-204/Miladi 819-820) yılı Ramazan ayının 21.nci günü şehid olarak vefat ettiler. Kabr-i Şerifleri Meşhet (İran) dedir. 9. İmam: Hazreti İmam Muhammed Taki (Radıyallahu anh) İmam Muhammed bin Ali bin Musa bin Ca`fer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Künyeleri: Ebu Cafer, Lakabları: Taki ve Cevad’dır. Validesi: Ümm-ü Veled’dir (Reyhane de denirdi). Doğumu: Hicretin 195.nci (M.810-11) yılında Receb ayının 10.unda Cuma günü Medine’de vaki` olmuştur. Vefatları: Hicretin 220.nci yılı Zilhicce ayının 6.ncı Salı günü (M. 835 Kasım ayı) vaki` olmuştur. Kabr-i Müteberrikleri Bağdat’ta İmam Musa Kazım’ın yanındadır. 10. İmam: Hazreti İmam Aliyyün-Naki (Radıyallahu anh) İmam Ali bin Muhammed bin Ali bin Musa bin Ca`fer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Künyeleri: Ebul-Hasan, Lakabları: Hadi ve Askeri’dir. Validesi: Ümmül-Faze binti Me`mun’dur. Doğumu: Hicretin 214.ncü (M.829) yılı Receb ayının 13.nde Medine’de vaki` olmuştur. Vefatları: Hicretin 254.ncü Cemaziyul ahir ayı sonlarında bir Pazartesi (bir rivayete göre Salı) günü (M.868 yılı Haziran ayı) vaki` olmuştur. Kabr-i Şerifleri Samarra (Irak) dadır. 11. İmam: Hazreti İmam Hasan-el-Askeri (Radıyallahu anh) İmam Hasan bin Ali bin Muhammed bin Ali bin Musa bin Ca`fer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Künyeleri: Ebu Muhammed, Lakabları: Zeki, Halis, Serrac ve Askeri’dir. Validesi: Ümm-ü Veled’dir (Süsen de denirdi). Doğumu: Hicretin 231.nci (bir rivayete göre 230.ncu) yılında Medine’de vaki` olmuştur. Vefatları: Hicretin 260.ncı (M.873-74) yılında vaki` olmuştur. Kabr-i Şerifleri Samarra (Irak) dadır. 12. İmam: Hazreti İmam Muhammed-ül-Mehdi (Radıyallahu anh) İmam Muhammed bin Hasan bin Ali bin Muhammed bin Ali bin Musa bin Ca`fer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain). Künyeleri: Ebul-Kasım, Lakabları: Mehdi’dir. Validesi: Nercis Hatun’dur. Doğumu: Hicretin 258.nci (Bir rivayete göre 250.nci, diğer bir rivayete göre ise 255.nci yılı Şaban ayının 15.nci gecesi (bir rivayete göre Ramazan’ın 23.ncü günü) “Serremen Rey”de vaki` olmuştur.