Her hâliyle bizlere en güzel örnektir

Her hâliyle bizlere en güzel örnektir
 *Her işe besmele ile başlardı. “Besmele ile başlamayan işin hayrı ve bereketi kesiktir” buyurmuştu.
 *Herkese selam verirdi “Allah katında insanların en değerlisi karşılaştıklarında önce selam vermek için ha-rekete geçendir” buyururdu.
 *Boş sözlerden kaçınırdı. “Malayani şeyleri terk etmesi, bir kişinin Müslümanlığının güzel olmasındandır.” buyurmuştu.
 *Evine selam vererek girerdi.
 *Çocuklarla şakalaşırdı.
 *Bir evin kapısını en fazla 3 kez çalardı.
 *İsteyeni reddetmezdi. “Bana infak etmem ve yoksulluktan korkmamam emredildi” buyurmuştu.
 *Karnı acıkmadan yemezdi
 “Karnınız iyice acıkmadan yemeğe oturmayın; tam doymadan da kalkın” buyurmuştu.
 *Güzel kokular sürünürdü.
 *Misafire ikram etmeyi severdi. “Allah’a ve Kıyamet gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin”buyurmuştu. 
 *Hasta ziyaretini ihmal etmezdi.
 *Cenaze namazlarına katılırdı.
 *Irkçılık yapanları sevmezdi.
 *Namazları cemaatle kılardı.
 *Hep hayrı tavsiye ederdi.
 *Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı.
 *Elbisesini sağdan giyerdi.
 *Alış-verişte sağ elini kullanırdı.
 *Ölmüş kişileri hayrla yad ederdi.
 *Yemeğin sonunda şükrederdi.
 *İnsanlara hediye verir ve hediyelerini kabul ederdi.
 *İnsanların en mütebessimiydi.
 *İnsanlara latife yapardı.
 *Ondan asla kaba bir söz duyulmamıştı.
 *Temizliğe çok önem verirdi.
 *İşçinin emeğinin karşı-lığını hemen verirdi. “İşçi-nin ücretini alnının teri kurumadan veriniz.” buyurmuştur.
 *Esnaflara dürüst olmayı tavsiye ederdi.
 *Komşu ilişkilerinde çok hassastı.
 *Evleneceklere yardım ederdi.
 *Hz. Ömer (ra) adaleti ondan öğrenmişti.
 *Ben kral değilim derdi. Karşısında titreyen bir adama, Korkma! Ben kral değilim. Kureyş’ten kuru ekmek yiyen kadının oğluyum.” demişti.
 *Hayvanlara iyi bakılmasını ister, aşırı yük yüklemeyi yasaklardı.
 *İyilikleri asla unutmazdı.
 *Ayıpları yüze vurmazdı.
 *Aksi bilinmedikçe hüsnü zan yapardı. “Başkası hakkında bana kötü bilgi getirmeyin; ben yanınıza hakkınızda iyi düşünerek selim bir kalple gelmek isterim” buyurarak hüsn-ü zannın esas olduğunu belirtmişti.
 *Allah Rasulü’nün hayatında istikrar önemli bir yer tutar. “İbadetlerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır.” buyurmuştu.
 *Her konuda güvenilir bir insandı. “Dürüst ve güvenilir tüccar kıyamette peygamberler, sıddîkler ve şehitlerle beraber” olarak diriltilecektir.” buyurmuştu.
 *Ashabının hal ve hatırını sorardı.
 *Çok nazikti, kimseyi rahatsız etmezdi.
 *Herkese iltifat ederdi.
 *Dişlerin bakımına önem verirdi.
 *İlim öğrenenlere destek verirdi.
 *Evlenenleri tebrik ederdi.
 *İşkenceye hiçbir mazeret olamaz derdi. Allah Rasulü, savaş halinde bile kadın ve çocukların öldürülmesini, hatta ölünün cesedine bile eziyeti yasaklamıştı.
 *Allah Rasulü, yatmadan önce avuçlarını birbirine birleştirir. İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okur, sonra da başından başlayarak mübarek vücudunu meshederdi.
 *Ashabıyla tokalaştığında karşısındaki elini çekmedikçe Kendisi çekmezdi.
 *Hapşırdığında eliyle ağzını kapatırdı.
 *Sohbetleri insanları usandıracak kadar uzun değildi.
 AİLEM DERGİSİ