Her Şey Kendi Özünün Merkezinde

Her Şey Kendi Özünün Merkezinde

             Âlem döner sonsuzca bir fezada,
             Resül durdu, denildi Rabb-ı namazda,
             Mirac etti görülen Hak’tır kulda,
             Her şey kendi miracı merkezinde. 

             Necat sordu bizlere nedir merkez,
             Şaşkın oldu beraber cümle her kez,
             Aşıkların görseler seni bir kez,
             Her şey kendi yolunun merkezinde.

             Gül bahçesi sakladı sırlarında,
             Bülbül öter dikenler arasında,
             Sine pare paredir şarkısında,
             Her şey kendi gönlünün merkezinde.

             Devran eyle dervişan bu âlemi,
             Hakkı yazdı sıfatın Levh kalemi,
             Durmaz yakar aşkından bu kalbimi,
             Her şey kendi sevgisi merkezinde.

             Şekil kaydı nefsinin mahbesinden,
             Alma zerre efali kesretinden,
             Sarsar, yıkar dünyanın merkezinden,
             Her şey kendi âlemi merkezinde.

             Her noktada benliği dönmez döner,
             Şekilde cem güneşi oldu fener,
             Bir çemberde seyrinde “O” devreder,
             Her şey kendi beninin merkezinde.

             İyi bak nurlu bilinçle göz özüne,
             Baba önce anneye oldu anne,
             Maddi âlem sevinçten duydu sena, 
             Her şey kendi Âdemi merkezinde.
             Özüm Nuru sevdiğim O Muhammed,
             Başka görmez olunca habib Ahmed,
             Mimden kulhu vallahu dedi Ahad ,
             Her şey kendi zatının merkezinde.

             Du âlemin sözünün tek nurusun,
             Sen bilince varlığın bir canısın,
             Göz bebeği olduğun vitr insansın,
             Her şey kendi özünün merkezinde.

             28-03-2014 

         Murat CAĞALOĞLU