Hüdâ'ya Hamd ü Şükr Olsun Yetişdik "Leyle-i Kadr"e

 
 
Hüdâ'ya hamd ü şükr olsun yetişdik "Leyle-i Kadr"e
Gönüller nûr ile dolsun yetişdik "Leyle-i Kadr"e
 
Bu gece nâzil oldu "Hazret-i Kur'ân" nûr-efşân
Ne devlet izzet ü sermed yetişdik "Leyle-i Kadr"e
 
Bilirsen kadrin ey Hazmî bulursun gizlenen "Kadr"i
Bilirsin "Leyle-i Kadr"i erişdik "Leyle-i Kadr"e
 
Leyle-i Kadr hakkındaki bu nutk-i şerîf, Tarîk-i Uşşâkiyye meşâyihinden, ârif-i billah, vâsıl-ı ilallah, Muhammed Hazmî Efendi Hazretlerinindir...Yıllarca O'nun meclislerinde Kur'ân okuyan merhûm Kâni Karaca, bir vesîle ile bu nuk-i şerîfi kasîde tarzında okumuş...
 
 

Kaynak: http://defter-i-ussak.blogspot.com.tr/2015/07/hudaya-hamd-u-sukr-olsun-y...