Efendimiz ve Ramazan

Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah-u Teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin (Kadir gecesinin) hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. (Nesai)
 "Ramazan ayı gelince, "Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek" denir." (Nesai)
 "Ramazan bereket ayıdır. ALLAH bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder." (Taberani)
 "Ramazan gelince, Allah-u Teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder." (Deylemi)
 "Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur." (Taberani)
 "Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. (Ebu Nuaym)
 "Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir." (İ.Mansur)
 "Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur." (İ.Ebiddünya)
 "İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir." (Müslim)
 "Allah-u Teâlâ’nın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir." (Taberani)
 "Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur." (Nesai)
 "Ramazan orucunu farz bilip, sevap bekleyerek oruç tutanın günahları affolur." (Buhari)
 "Ramazan orucunu tutup ölen mümin, Cennete girer." (Deylemi)
 "Ramazan bereket ayıdır. ALLAH bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır." (Taberani)
 "Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama, ALLAH yolunda yapılan harcama gibi sevaptır." (İbni Ebiddünya)
 "Oruçlunun susması tespih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır." (Deylemi)
 "Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, "Ben oruçluyum" deyin!" (Buhari)
 "Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz" buyruldu. (Tirmizi)
 Hoş Geldin Yâ Şehri Ramazan
 “Allah’ım! Kabir ehlini sevindir. Allah'ım, bütün fakirleri zenginleştir. Allah'ım, bütün açları doyur, Allah'ım bütün çıplakları giyindir. Allah'ım, sıkıntısı olanların sıkıntısını gider. Allah'ım, bütün garipleri -vatanlarına- geri döndür. Allah'ım, bütün esirleri -esirlikten- kurtar. Allah'ım, Müslümanların bozulan durumlarını, fasit olan işlerini ıslah eyle. Allah'ım, bütün hastalara şifa ver. Allah'ım, bizim fakirliğimizi kendi zenginliğinle engelle. Allah'ım, bizim kötü halimizi kendi iyi haline dönüştür. Allah'ım, borcumuzu eda et, fakirlik ve ihtiyacımızı gider; muhakkak Senin her şeye gücün yeter."
 Teravih namazının faziletleri
 Hz. Ali bin Ebu Talip diyor ki: Efendimizden, teravih namazının faziletinden ve verilecek sevaptan sual olunduğunda Efendimiz buyurdular;
 1. Günün gecesi teravih kılan, anasından doğduğu gibi tertemiz olur. Günahtan eser kalmaz. Kul hakkı ve hayvan hakkı müstesna! O hakları yerine getirmek gerekir.
 2. Gece teravih kılanın, ana ve babası iman üzere göçmüşler ise Allah onlara mağfiret eder.
 3. Gece teravih kılan kişiye Arşın altından bir melek seslenir ve şöyle der: Ey Mümin! Orucunu sırf ALLAH rızası için tut ki ALLAH geçmiş günahlarını bağışlasın.
 4. Gece teravih kılan, Kur’an-ı Kerim, bozulmaya uğramamış Allah katında makbul olan İncil, Tevrat, Zebur ve Kitab-ı mübinleri okumuş gibi sevaba nail olur.
 5. Gece teravih kılana haremi Kabe’de, Mescidi-Nebi ve Mescidi Aksa’da kılınan namaz sevabı verilir.
 6. Gece teravih kılana, Beytül-mamuru tavaf etmiş sevabı verilir. taşlar ve ağaçlar onun için istiğfar eder.
 7. Gece teravih kılana, Musa aleyhisselamın Firavun ve Haman'a karşı yaptığı mücadelede Hz. Musa aleyhisselama yardım etmiş sevabı verilir.
 8. Gece teravih kılana, İbrahim Halilullah’a verilen sevap verilir. Yani Haliliyyet tacı başına konur.
 9. Gece teravih kılan, Allah'a habib olur. Allah o kulu sever.
 10. Gece teravih kılan, dünyanın ve ahiretin hayırlı rızkları ile merzuk olur.
 11. Gece teravih kılan, öldüğü gün anasından doğduğu gibi tertemiz Rabbi ne vasıl olur.
 12. Gece teravih kılan, mutlu ve kutlu kimse mahşer yerine, yüzü ayın on dördü gibi nurlar saçarak gelir.
 13. Gece teravih kılan, meydanı arasatta her korkudan emin olarak kaim olur.
 14. Gece teravih kılan kişiye, bütün melekler kıldığı namaza şahadet ederler. O kimse kıyamet günü hesaptan kurtulur.
 15. Gece teravih kılana. arş ve kürsüye hamil olan melekler salat ederler.
 16. Gece teravih kılana, nardan azad olduğuna dair berat verilir ve Cennete girmesine hüccet kaim olur.
 17. Gece teravih kılana, Enbiya aleyhisselama verilen sevap verilir. Bir teravih mukabili verilen bu mükafatlar çok görülmemelidir. Bütün bu mazhariyetlerin neden ileri geldiğini bir düşün! Cümle enbiyaya bu mükafatlar bildirilince; Ümmeti Muhammed’e gıpta edip "Ya Rabbi keşke bizleri ümmeti Muhammed’den kılsaydın" demişlerdir.
 18. Gece teravih kılana, bir melek şöyle hitap ederek: "Ey Abdullah! Ey Allah'ın sevgili kulu! Allah senden, anan ve babandan razı oldu!.." müjdesini verir.
 19. Gece teravih kılana, Firdevsi-ala Cenneti verilir.
 20. Gece teravih kılana, şehitler ve salihler mertebesi ihsan olur.
 21. Gece teravih kılan, Cennette nurdan bir köşk hazırlanıp ihsan olunur.
 22. Gece teravih kılan, kıyamet meydanına gam ve meşakkatten azade olarak gelir.
 23. Gece teravih kılana, Cennette bir şehir bina olunur ve o şehri o kulun ismi ile isimlenir.
 24. Gece teravih kılana, nimetine erişen kişinin 25 duası kabul olunur.
 25. Gece teravih kılan, kabir azabı üstünden kaldırılır.
 26. Gece teravih kılan, 40 sene ibadet etmiş gibi büyük bir ecre nail olur.
 27. Gece teravih kılan, seksen kusur sene ibadet etmiş gibi ecre erer. Zira bu Gece Kadir Gecesidir. Bu Gece teravih kılan kişi korkunç sıratı, yıldırım gibi geçip Cennete vasıl olur.
 28. Gece teravih kılana, Cenneti-alada bin derece ihsan olur.
 29. Gece teravih kılan, bin defa hac etmiş ve ettiği her hac makbul olmuş sevabına nail olur.
 30. Gece teravih kılana, Allahüsübhanehu şöyle hitab eder: "Ey kulum! Cennetime gir. Cennetimin meyvelerinden ye. Selsebil ırmağında yıkan der...
 "Ramazan ayında inanarak ve sevabını umarak teravih namazı kılanın, günahları affolunur." (Nesâi)
 Günün Duası
 İBN-İ Abbas kanalıyla Resulullah'tan (s.a.v) nakledilmiştir. Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin İlâhı! Affet beni, ey suçları affeden, Rabbim!
Milli Gazete