EBU EYYÜB EL ENSARİ (R.A) NESEBİ ŞERiFLERİ

Gerek Rumelinde, gerekse Anadoluda ve hatta, bütün Asyada medfun bulunan islam büyüklerinin ölüleri arasında Allah, tealanın sevgili kullanndan ve Peygamber efendimizin kiymetli ashabından ve merkezeden en uzak bir mesafede, en son vefat etmiş bir sahabe olan (Ebu Eyyüb el ensari hazreti Halid)dir. Siyer müelliflerine göre, söhreti (Ebu Eyyüb el ensari Hazreci ve Akabi'dir). Ebu Eyüb el ensfuinin asil ismi Halid bin Zeyd bin Küleyb'dir.
Validesi(Hind) dir. Neseb cihetinden Hazreti Neccari'dir. Bazi tarihçiler, Hazreti Halid'in Meliki Tübba'in neslinden olduğunu iddia etmişlerse de, bu rivayet hakikata mutabık değildir. Hazreti Halid, ensari kiramdan, ensari kiram da Arap kabilelerinin meşhür "Evs ve Hazreç" kabilelerinden "Beni hazreç kolu"ndan oldukları katiyetle sabittir. Şu halde, arifi Samedani Ebu Eyyüb el ensfui hazretleri halis evladi araptan oldugu süphe götürmez bir hakikattir.
Hazreti Ebu Eyyüb, anası (Hind) cihetinden resülü Ekrem Efendimizin sekizinci dedesinde babası cihetinden de onuncu dedesinde Peygamber efendimizle birleşmektedir. Demek ki Ebu Eyyüb hazretlerinin Fahri alem efendimizle her iki cihetten akrabalıkları sabit ve muhakkaktır. İşte, bütün, islam halkı ve bahusus Türkiye ve İstanbul ahalisi Ebu Eyüb el ensarii hazretlerini ona göre suur ile bilerek hürmet ve ziyaret etmelidir. Hazreti Halid, ezelden mümin ve müslüman, ashabi kiramdan, Ensari zevil ihtiramdan Peygamber efendimizin akrabası, mihmandarı, mücahid fi sebilillah, Allah'ın şehidi, Allah'ın gazisi... Elhasil Hazret! Halid (R.K) Birçok meziyet ve faziletleri şahsı alilerinde cemetmiş bir zati alikadirdir. Mevlayı müteal, cümlemizi şefaati seniyelerine mazhar buyursun, amin.