BİR'E DOĞMAK , BİR'DE OLMAK

BİR'E DOĞMAK , BİR'DE OLMAK
     
             Rıza, kabulleniş, teslîmiyyet ikilikten kurtulmaya,
             Bir'e doğmaya vâbeste.
             Allah'ın bir işi dilemesi, zuhuru ile netice vermekte. 
             Dileyen, zuhura gelen demek aynı zamanda.
             Zuhura gelen de, dileyenin eseri.
             Mutlak irade tecelli etmeden,
             Halifetullah'a verilmiş cüz'i irade,
             O muhteşem hediye sükutta. 
             Cüz , Mutlak olanın kapsamı içerisinde.
             Her şeyin toplandığı, dürülüp zevalde olduğudur Tek.
             Aynı zamanda açılıp meydana çıktığıdır Tek.
             Kendinden kendine işleyen,
             Kulunun ağzından söyleyip,
             Kulağından işiten, işleyen.
             Birden... Bire... Çokluktaki Tek.
             Hazreti İbrahim misali ateşe girip,
             Sahibiyle olmaktır, sahibinde olmaktır,
             Âteş-i aşka dalmaktır teslîmiyyet.
             İnkıyâd Alemlerin Rabbine,
             Razı olmak;  Bir'de olmaya vâbeste...