Ağ Günlükleri

Ol nefha ki Âdem demidir Âdem'i iste

Bir göz ki onun olmaya ibret nazarında
Ol düşmanıdır sâhibinin baş üzerinde 
 
Kulak ki öğüt almaya her dinlediğinden
Akıt ona kurşunu hemen sen deliğinden 
 
Şol el ki onun olmaya hayr ü hasenâtı
Verilmez ona cennet ilinin derecâtı
 
Ayak ki ibâdet yolunu bilmez onu kes
Öğrensin onu mescid önünde kapıda as
 
Bir dil ki Hakk’ın zikri ile olmaya mu’tâd
Urma sen ol et pâresine dil deyu hiç ad
 

El-HAKK

Peygamber Efendimiz (s.a.s), yaklaşık on yıl önce hicret ederek ayrılmak zorunda kaldığı Mekke’yi ordusuyla birlikte fethetmişti. Allah’ın Resûlü, doğup büyüdüğü ve hasretini çektiği bu mübarek beldeye bir müddet özlemle baktı. Ardından coşku ve heyecanla Beytullah’a yöneldi. Tavaftan sonra Kâbe’nin içine girdi ve “Hak geldi, bâtıl yok oldu. Zaten bâtıl yok olmaya mahkûmdur. âyetini okuyarak Kâbe’yi ve çevresini putlardan temizledi.

'50 sonrası en çok kitap yazan şeyh kim?

1950 sonrası irşad vazifesinde bulunmuş meşayıh kaç kitap yazmıştır, en çok hangisi yazmıştır diye merak ettik. İşte cevaplar…

Sayfalar

RSS - ağ günlükleri beslemesine abone olun.