Temmuz 2015

6. CİLT (1401 - 2100 Beyitler)

 1401 - 2100

6. CİLT (2101 - 2800 Beyitler)

2101 - 2800

2101. Davulu var, bayrağı var, ülkesi var. Böyle bir padişaha hazır sofraya oturur diyen köpektir.
Gökler, onun ayına kuldur. Doğu da ondan ekmek dilemektedir, batı da.
Fermanında “Sen olmasaydın gökleri yaratmazdım” hadîsi yazılı olan zat, bir zattır ki herkes, onun nimetlerine, onun rızk taksimine muhtaçtır.
O olmasaydı gökyüzü olmazdı, dönmezdi, nurlanmazdı, meleklere yurt kesilmezdi.

Fihi Ma Fih - 76. Bölüm

Mevlana Celaledin Rumi Hz.

Fihi Ma Fih - 75. Bölüm

Mevlana Celaledin Rumi Hz.

Her sözü, yep-yeni görmek gerek diyorsun;

Oysa ki bir yoksulum ben ki hepsinden de dışarıyım. *

Kimsenin eğreti sözünü benimsememişim;

Gönlüm neyi söylediyse onu söylemişim.

Ululandıkça ululanası Tanrı, kayıtsız-ilgisiz söz söyler; hem de ezelden ebededek, hiç ardı-arası kesilmeden, harfsiz-sessiz söyler. Her peygambere bir sözü vardır, her erene bir sözü; bütün sözleri de birdir; yâni sözlerinde aykırılık yoktur. İsterse tanığın biri Türk olsun, öbürü Tacik; iki tanığın da sözü birdir.

Fihi Ma Fih - 74. Bölüm

Mevlana Celaledin Rumi Hz.

Yüce hayırlarınız, hani güneş gizlenmez derler ya, tıpkı onun gibi dilden dile dolaşıp yayılmada; bilinip anlanmada. Biz de, böyle huylara mahzen, bir çeşit incilere mâden kesilen zâtı görelim dedik. Her yana erişen şu meyvelerin ağacı olan kişiyi görme isteğine düştük. Her an da bu istek çoğalıp duruyor. Meyvelerini görmeyi yeter bulmayalım; varalım, gölgesinde oturalım diyoruz. Hamdederiz Tanrıya ki bu istek, özleyenlerden erişti bize. Şükürler olsun, sonra gene şükürler olsun, gene de şükürler olsun. Tanrım, sen çoğalt, eksiltme.

Fihi Ma Fih - 73. Bölüm

Mevlana Celaledin Rumi Hz.

İbâdetlerin faydası neden burada görülmüyor diye sordu.

(Mevlânâ) buyurdu ki:

Fihi Ma Fih - 72. Bölüm

Mevlana Celaledin Rumi Hz.

Sayfalar