Hızır (a.s.) kıssasından bâtınî yorumlar

Hızır (a.s.) kıssasından bâtınî yorumlar

İlm-i ledün; nefsin fiile geçişi değil, fiilin nefste taayyünüdür (meydana çıkmasıdır). Nefsin fiile geçişi; örneğin yağmur yağar, yağdığını idrak ederiz. Yani ilm-i ledün bunun tam tersidir (fiil olmazdan evvel yani aklı fiilden önde gidiyor). Önce düşünüp, kendinde yaşayıp sonra fiile geçirilmesidir. Hızır as. kıssasında bize bir faaliyet anlatıldı, biz bunları kendimizde çıkardığımız zaman kabiliyet oluyor. Kabiliyet çıkmayınca (çalıştırmayınca) da istidadımızın sınırına giremeyiz, nefsaniyetle yaşarız. Hızır as. gemiyi (bedeni) delmiş.

Hızır (a.s.) kıssasından bâtınî yorumlar beslemesine abone olun.